DOMATES AĞACI

slayt slayt slayt

Domates ağacı ( DODOMES ) da patlıcan ağacı gibi genetik olarak çok yıllık bir bitki gibi düşünülebilir. Ancak 2. veya 3. yıllara aktarımlarda çevresel veya zararlıların taşıdığı virüs gibi hastalık etmenlerinden dolayı patlıcan ağacına göre risk daha fazladır bu göz ardı edilmemelidir. Domates ağacı da ( DODOMES ) tıpkı ARC anacı gibi NEMATOD , VERTİCİLLİUM ve FUSARİUM’ a son derece dayanıklıdır.

Kök basıncı çok kuvvetli olduğu içinde buna bağlı olarak topraktan kaldırdığı su normal familyadaki bitkilere göre daha fazladır. Buda suyla eriyik halde olan mineral maddeleri ve besleme maddelerini daha fazla kaldırmasına sebep olur. Ağacın üst kısmının da güçlü yapıda olmasının ana nedeni budur.

Ayrıca DODOMES’ inde kazık kök sistemi, akranlarına göre daha derinlerde bulunduğu için ( Yaz döneminde kök serin ortamda, kış döneminde sıcak ortamda ) sezon içindeki toprak sıcaklığı ve ışıklanma yoğunluğuna bağlı olarak bitkinin üst aksamının boğum aralarını açarak yeşil aksama yönelmesi eğilimi daha azdır.

DODOMES’ in bütün bu özellikleri, üzerindeki çeşidin üstün taraflarını daha güzel bir şekilde ortaya çıkarması açısından ülkemiz toprakları, iklimi ve olumsuz koşullar açısından muhteşem bir anaç niteliği taşır.